Лихва, Кредит, Рента

Съдържание

 Copyright © 2011 Деко Деков
http://www.dekovsoft.com
ddekov@dekovsoft.com
 


OS: Windows All
1 юли 2011 г.

Тази програма е за операционната система Windows с инсталиран браузър Internet Explorer. Програмата ползва файловете на Internet Explorer. Ако Internet Explorer работи без проблеми, програмата също ще работи без проблеми. Някои приложни програми пречат на работата на Internet Explorer. Ако съществуват проблеми за работата на Internet Explorer, те трябва да бъдат отстранени, за да работи добре програмата.